.
.

Sợ trách nhiệm trong chống dịch là biểu hiện của suy thoái

Thứ Tư, 06/10/2021, 13:39 [GMT+7]
.

Hội nghị Trung ương 4 đang diễn ra nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân.

Bởi lẽ, một trong những nội dung cơ bản được hội nghị bàn thảo lần này chính là tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Quan tâm là bởi trước hội nghị vài ngày, Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có 9 tướng lĩnh cấp cao của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Điều này tiếp tục khẳng định công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang được tiếp tục, không có vùng cấm.

Quan tâm là bởi, trong giai đoạn chống dịch như chống giặc vẫn có những nguy cơ cho mầm mống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là những nguy cơ trục lợi trong sử dụng các nguồn lực chống dịch.

Trong bối cảnh hiện nay, phát triển kinh tế xã hội phải là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phần phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường”.

Trong biểu hiện suy thoái, thì ngay trong công tác phòng chống dịch trong thời gian qua cũng đã có những hiện tượng khiến người dân bức xúc. Đơn cử như nhiều lãnh đạo ngành, địa phương đã quá thận trọng tới mức cứng nhắc, “co vòi”, không dám hành động vì sợ trách nhiệm.

Chủ trương thống nhất trong phòng chống dịch hiện nay là chuyển mục tiêu “không có COVID” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Ấy thế nhưng, trong vấn đề mở cửa, đóng cửa vẫn còn tình trạng lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành sợ trách nhiệm, nhiều cán bộ không dám làm, không sáng tạo và không dám linh hoạt. Điều đó ảnh hưởng tới nhu cầu, đời sống của nhân dân và cũng là nguồn cơn để nhiều thế lực thù địch lợi dụng bôi xấu, thông tin sai lệch về thành quả chống dịch tại Việt Nam.

Chỉnh đốn Đảng là ngăn chặn biểu hiện tha hóa, tiêu cực, tham nhũng dù là nhỏ nhất cũng phải xử lý nghiêm khắc. Chỉnh đốn Đảng cũng là tạo điều kiện để cán bộ Đảng viên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đây là những vấn đề không hề mâu thuẫn mà bổ trợ cho nhau, là việc làm thường xuyên, liên tục tạo niềm tin trong nhân dân để vượt qua giai đoạn rất khó khăn này.


https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/so-trach-nhiem-trong-chong-dich-la-bieu-hien-cua-suy-thoai-960622.ldo

 

Theo HOÀNG LÂM (LĐO)

 

.