.
.

(GLO)- Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động càng nhiều. Tận dụng mạng internet, các đối tượng xấu tung tin bịa đặt, bóp méo sự thật, kèm những lời bình luận, đánh giá phiến diện, quy chụp hòng lái dư luận theo hướng tiêu cực, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động, gây tâm lý hoài nghi về tinh thần dân chủ của sự kiện chính trị trọng đại này.

Cụm pa nô tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đặt ở ngã tư Trần Hưng Đạo-Quang Trung-ảnh P.V
Cụm pa nô tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đặt ở ngã tư Trần Hưng Đạo-Quang Trung (TP. Pleiku). Ảnh: Phương Vi

 

Lịch sử 75 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng chưa có lực lượng chính trị nào có thể làm được như những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho đất nước, cho dân tộc này. Vì vậy, Hiến pháp của nước ta, dù đã mấy lần sửa đổi bổ sung, luôn có 1 điều quy định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện Nhà nước và xã hội của Đảng. Do đó, với một công tác lớn như bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thì Đảng lãnh đạo, chỉ đạo là điều hiển nhiên.

Trong 75 năm xây dựng đất nước, 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã góp phần đáng kể vào việc phát huy vai trò làm chủ Nhà nước của Nhân dân. Chất lượng hoạt động của Quốc hội ngày càng được nâng cao, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các đại biểu Quốc hội được bầu tuyệt đại đa số xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, góp phần tạo nền tảng cho việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Từ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho tới Nghị quyết số 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV… cho thấy, nước ta đã có hệ thống pháp luật thống nhất, minh bạch, công khai những quy định có tính nguyên tắc cũng như những hướng dẫn cụ thể về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Trong đó quy định rõ quyền, nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn người ứng cử, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội… Cử tri ngày càng ý thức rõ niềm vinh dự cũng như trách nhiệm của mình khi đi bầu cử.

Thế mà, thời gian gần đây, các tổ chức phản động như: Việt Tân, Việt Nam thời báo cùng một số kẻ cơ hội chính trị đã ráo riết tận dụng mạng xã hội và một số diễn đàn do chúng lập ra để chống phá, xuyên tạc, đưa ra đòi hỏi phi lý trong bầu cử Quốc hội, HĐND, tấn công vào uy tín của Đảng dưới chiêu bài dân chủ. Thông qua các bài viết, bài phỏng vấn, các đối tượng phản động, cơ hội cố tình cài vào đó những luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc, bóp méo sự thật...

Để gây rối, phá hoại bầu cử, các thế lực này còn sử dụng chiêu trò tự ứng cử, tung hô, ủng hộ cho con bài ứng cử… Núp dưới chiêu bài dân chủ, những phần tử chống phá chỉ nhằm đưa ra những yêu sách phi lý đòi Đảng ta không được tham gia lãnh đạo công tác bầu cử, từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với những đảng phái khác để thúc đẩy cái mà chúng gọi là dân chủ.

Những chiêu bài đó là gì nếu không nói là cố tình bóp méo sự thật, đánh đổi sự hòa bình, ổn định, phát triển của đất nước để lấy cái mà chúng gọi là dân chủ trong bất ổn chính trị, rối loạn xã hội… Các nhà nghiên cứu cho rằng không khó để nhận ra những thủ đoạn này. Tuy nhiên, điều nguy hại là những luận điệu của chúng vẫn gây tác động không nhỏ tới một bộ phận người dân.

Hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần nhận diện rõ và kiên quyết đấu tranh với những chiêu trò chống phá bầu cử của các thế lực thù địch; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, tự tin cầm lá phiếu bầu chọn những người thực sự có đức, có tài vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi lá phiếu của cử tri hôm nay là sự chung tay góp sức cùng với Đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

 

ĐÌNH CƯƠNG
 

.