.
.

Nhân sự Đại hội và vận mệnh của đất nước

Thứ Tư, 07/10/2020, 13:19 [GMT+7]
.

(GLO)- Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra trong bối cảnh công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố đang được gấp rút tổ chức. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là bàn bạc tiến tới thống nhất danh sách nhân sự chuẩn bị cho khóa mới, với tinh thần không bỏ lọt nhân tài nhưng cũng kiên quyết ngăn chặn không để những phần tử cơ hội luồn sâu, leo cao vào hàng ngũ lãnh đạo của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Các tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương đã giới thiệu danh sách nhân sự chuẩn bị cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Theo đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình hướng dẫn và đã được thẩm định kỹ. Danh sách này sẽ được trình Hội nghị Trung ương lần thứ 13 cùng với ý kiến của Bộ Chính trị về các nhân sự được giới thiệu.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang nóng lòng quan tâm và luôn đặt ra những câu hỏi: Đảng sẽ lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao như thế nào để đó thực sự là một tập thể lãnh đạo đủ đức, đủ tài, đủ sức gánh vác trách nhiệm mà đất nước và nhân dân giao phó.

Thực tế lịch sử 90 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, qua 12 kỳ đại hội, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến công việc trọng yếu này. Bởi nhân sự cấp cao sẽ quyết định sự thành bại công tác lãnh đạo của Đảng. Vì thế, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là với nhân sự cấp cao, phải trên tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn; công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải đảm bảo thật sự công tâm, khách quan, khoa học trên tinh thần đặt lợi ích của quốc gia-dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết và trước hết.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác nhân sự của Đảng phải được tiến hành cẩn trọng, để không chỉ lựa chọn đúng, trúng mà còn kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời, cũng không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, uy tín giảm sút; nhất là những người đã vi phạm khuyết điểm…

Sở dĩ, người đứng đầu Đảng ta phải nói rất cụ thể, chi tiết từng tiêu chuẩn, phẩm chất cần có của người được giới thiệu vào hàng ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng trong nhiệm kỳ tới là vì có một thực tế đau lòng là chưa bao giờ Đảng ta lại kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp như khóa XII này.

 

Giải thích cho thực trạng này, không thể đổ lỗi cho ai, ngoài chính mình. Với cá nhân những cán bộ vừa vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã bị kỷ luật, phải ra trước tòa, rõ ràng là họ đã không trung thực với chính mình. Họ đã dùng đủ chiêu trò giấu diếm khuyết điểm, đánh lừa cơ quan, tổ chức, lúc nào cũng tỏ ra thanh liêm, xông xáo... nhưng kỳ thực bên trong là những kẻ hám tiền, hám quyền, thấy sai vẫn làm. Đảng kỷ luật, pháp luật trừng trị họ là lẽ đương nhiên.

Với tổ chức, người làm công tác nhân sự, nếu vô tư thì đó là sai sót do chưa sâu sát với công việc nên đã chọn nhầm người cho Đảng. Còn nếu chủ quan thì đó là những hạn chế trong công tác cán bộ của Đảng cần phải rút kinh nghiệm. Vì vậy mà chưa bao giờ công tác chuẩn bị nhân sự cấp cao cho Đảng được làm công phu như bây giờ.

 

Việc luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ từ Trung ương về địa phương đã tạo nên một nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ cho Đảng lựa chọn. Việc kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo địa phương ngay trước thềm Đại hội cũng đã ngăn chặn được nhiều kẻ tha hóa, biến chất, cơ hội, giữ cho Đảng được trong sạch, bộ máy lãnh đạo được mạnh hơn.

Sinh mệnh của Đảng, vận mệnh của quốc gia, dân tộc đang đặt cả vào tay đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp. Lựa chọn ai đứng vào đội ngũ ấy là trách nhiệm của Đại hội XIII.

 ĐÌNH CƯƠNG
 

.