.
.

(GLO)- Trong không khí cả nước bước vào cuộc thi đua nước rút nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2020 và cả giai đoạn 2015-2020, sáng nay (28-9), tại TP. Pleiku-đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai diễn ra lễ khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).
 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là sự tiếp nối thành công của các kỳ đại hội trước đó. Dù được tổ chức trong khói lửa chiến tranh hay trong hòa bình dựng xây thì tất cả các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh đều thấm đẫm tinh thần đoàn kết, dân chủ, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Thành phố Pleiku rực rỡ cờ hoa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy
Thành phố Pleiku rực rỡ cờ hoa hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI diễn ra trong niềm phấn khởi khi hoàn thành đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra (trong đó đạt 7 chỉ tiêu, vượt 8 chỉ tiêu). Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đã tập trung các giải pháp đẩy mạnh chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng nông thôn mới và làm tốt công tác an sinh xã hội.

 

Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, Đảng bộ tỉnh cũng đặc biệt chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển, hội nhập.

Cùng với việc tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được cũng như một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có nhiệm vụ rất quan trọng là đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng-an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”.

 

Đặc biệt, Đại hội sẽ tập trung thảo luận và sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra. Vì vậy, không chỉ cán bộ, đảng viên mà đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội với tâm thế phấn khởi cùng niềm tin và sự kỳ vọng ở chặng đường phát triển phía trước.

Đáp lại nguyện vọng của người dân, các đại biểu cần phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm để đóng góp vào thành công của Đại hội cũng như góp thêm nhiều ý kiến thực sự chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, những đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới cần phát huy tinh thần cầu thị để hội đủ các yếu tố về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

GIA LAI

.