.
.

(GLO)- “Mọi công việc của Đảng và Nhà nước luôn xác định dân là gốc”. Đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đề cập đến việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới. Hướng về dân, vì dân mà phục vụ là bài học giá trị nhất mà một đảng cầm quyền phải luôn trân trọng, giữ gìn, kế thừa và phát triển để Đảng luôn xứng đáng là đảng cầm quyền.

 

“Dân là gốc”-cụm từ đã quá quen thuộc này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc đến khi không còn bao lâu nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra. Khái niệm cũ đã được làm mới ở cách nhìn nhận về vị trí của dân trong vai trò chủ thể tạo nên mọi thành quả của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; là tinh thần hành động tất cả vì mục tiêu phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng, niềm tin tưởng của dân làm thước đo hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, được nhiều thế hệ lãnh đạo kế tục, phát triển trong những điều kiện cụ thể, giành được nhiều thành quả to lớn.  

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh nguồn: TTXVN)


Nếu như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từng nói rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” thì người dân cũng có thể tự tin mà nói rằng: “Đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ người dân quý Đảng, tin Đảng như bây giờ”.

Bởi lẽ, người dân hiểu rằng, chưa bao giờ phải chứng kiến số lượng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cao cấp, cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, bị pháp luật trừng trị nhiều như nhiệm kỳ XII. Người dân cũng hiểu rằng, chẳng phải những nhiệm kỳ trước không có cán bộ thoái hóa biến chất, mà bởi chúng ta đây đó vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm. Cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng, làm trong sạch Đảng không còn nặng về hô hào, hình thức mà đã thể hiện sự quyết liệt, không có vùng cấm.

Dám nhìn thẳng vào khuyết điểm để sửa mình. Đó là bản lĩnh của đảng cầm quyền trong một xã hội mà người dân đã biết đâu là đúng, đâu là sai; đâu là chính, đâu là tà. Đó mới chính là cái người dân cần ở một đảng cầm quyền.

Nói điều này để thấy rằng, đã có lúc chúng ta chủ quan, tự mãn, xa dân. Đã có không ít cán bộ lãnh đạo tự cho mình quyền đứng trên dân mà thiếu quan tâm đến việc dân nghĩ gì. Vì thế mà một số cán bộ có chức có quyền chỉ lo vun vén cho bản thân, gia đình và phe nhóm; mới có những cán bộ cao cấp của Đảng sa ngã, bị khai trừ, bị cách chức, thậm chí là phải đứng trước tòa.       
 
Đã có những mất mát, những nỗi đau như cứa vào da thịt, khi phải loại ra khỏi hàng ngũ những người từng là đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng đó là nỗi đau cần thiết để loại bỏ ung nhọt vì một cơ thể khỏe mạnh, vì một đảng cầm quyền thực sự trong sạch, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một khi Đảng hành động vì dân thì dân sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho Đảng.

Nhắc lại những tồn tại, hạn chế đã qua để tìm ra hướng đi đúng cho chặng đường sắp tới luôn là ý chí, là bản lĩnh của người lãnh đạo. Những nhiệm vụ, giải pháp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu với Đại hội XIII của Đảng là những lời gan ruột của người chịu trách nhiệm cao nhất đối với định hướng phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới và những nhiệm kỳ tiếp theo. Trong đó, “công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Sinh ra từ nhân dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu sống còn cho mình, Đảng ta luôn hiểu rằng, người dân luôn là trung tâm, là chủ thể của tất cả công việc. Mọi chủ trương của Đảng phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đời sống của dân; gắn bó máu thịt với dân; dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Gần dân, hiểu dân, lấy sự hài lòng, niềm tin tưởng của dân làm thước đo hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng luôn là cách làm khôn ngoan nhất để một đảng cầm quyền giữ được vị trí xứng đáng trong lòng dân.

 ĐÌNH CƯƠNG

 

.