.
.

Lòng dân hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

Thứ Sáu, 14/08/2020, 10:28 [GMT+7]
.

(GLO)- Đại hội Đảng là sự kiện chính trị trọng đại và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Vì vậy, từ lâu, đại hội Đảng đã thu hút sự quan tâm không chỉ của đảng viên mà là các giai tầng trong xã hội. Không chỉ quan tâm theo dõi, quần chúng nhân dân còn trực tiếp tham gia góp ý vào văn kiện đại hội Đảng cũng như công tác nhân sự cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), từ tháng 6-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và tiến hành điều tra dư luận xã hội qua mạng xã hội Zalo. Cuộc điều tra đã thu hút 6.864 cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh tham gia trả lời phiếu thăm dò. 
Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có kết quả phân tích, tổng hợp các ý kiến và nhóm ý kiến liên quan đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như những chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Nhật


Kết quả điều tra cho thấy, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), đồng thời tin tưởng vào sự phát triển của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, dư luận đánh giá cao các lĩnh vực như: việc triển khai chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; hoạt động thanh-kiểm tra việc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, dư luận xã hội cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Theo đó, dư luận cho rằng nguyên nhân đầu tiên dẫn đến yếu kém, khuyết điểm là do một số cấp ủy chưa tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời những bức xúc tại cơ sở; tiếp theo là năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; sự phối hợp của một số cơ quan có liên quan chưa chặt chẽ…

Về các chỉ tiêu chủ yếu được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), có đến 92,4% số phiếu đánh giá là phù hợp, sát, đúng, trúng và khả thi. Trong số 24 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025, dư luận cho rằng cần ưu tiên 3 nhiệm vụ liên quan đến việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, dư luận cũng đánh giá cao 3 chương trình trọng tâm mà dự thảo Báo cáo chính trị đưa ra trong nhiệm kỳ tới.

Có thể khẳng định, đây là cuộc điều tra dư luận xã hội được thực hiện khá công phu, đúng thời điểm, thể hiện tinh thần dân chủ, cầu thị nên nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, đây là căn cứ quan trọng để Tiểu ban Nội dung Văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá đúng kết quả cũng như những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua; là cơ sở để đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn và xu thế phát triển trong 5 năm tới. Đây cũng là “tài liệu tham khảo” của Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và tương đương trong việc nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 DUY LÊ

.