.
.
“Tránh tình trạng làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc”, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh như vậy khi nói về việc các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở giới thiệu, chọn lựa nhân sự cho đại hội Đảng các cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. 
 
 
 Đến thời điểm này, tại các tỉnh thành trên cả nước đã, đang diễn ra đại hội Đảng cấp huyện, thị, thành phố, đảng bộ các doanh nghiệp nhà nước lớn trực thuộc đảng bộ cấp tỉnh, đảng ủy khối...
Đến thời điểm này, tại các tỉnh thành trên cả nước đã, đang diễn ra đại hội Đảng cấp huyện, thị, thành phố, đảng bộ các doanh nghiệp nhà nước lớn trực thuộc đảng bộ cấp tỉnh, đảng ủy khối...
 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu phải công tâm, khách quan trong giới thiệu nhân sự; cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là người đứng đầu, phải thật sự gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.
 
Đến thời điểm này, tại các tỉnh thành trên cả nước đã, đang diễn ra đại hội Đảng cấp huyện, thị, thành phố, đảng bộ các doanh nghiệp nhà nước lớn trực thuộc đảng bộ cấp tỉnh, đảng ủy khối... Tuy nhiên, thực tiễn diễn tiến, kết quả đại hội tại một số địa phương đang cho thấy trong khâu lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho những vị trí chủ chốt vẫn còn những vấn đề cần sớm được khắc phục, chấn chỉnh, sửa sai.
 
Phó Chủ tịch UBND một quận ở Hà Nội bị rớt khỏi Ban Chấp hành quận ủy khóa mới; một Phó Bí thư Huyện ủy ở Quảng Nam bị rớt khỏi Ban Chấp hành Huyện ủy khóa mới; Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Caosu Quảng Trị (trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Trị) cùng bị thấp phiếu và không có tên trong Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty khóa mới... Thực trạng này cho thấy công việc lựa chọn, giới thiệu tinh hoa cho Đảng chưa thực sự chính xác, chưa "đúng người, đúng việc" như yêu cầu của Trung ương đặt ra. 
 
Vì sao tại một số cơ sở đảng vẫn còn có những người không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn ở vào những vị trí cán bộ, lãnh đạo quan trọng, hoặc là vẫn được cơ cấu tiếp tục vào những vị trí quan trọng, để đến khi đại hội thì bị loại ra bởi những lá phiếu?
 
Trong nhiều nguyên nhân, thì chủ yếu vẫn là do sự mất dân chủ. Sự thiếu minh bạch, không công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự đều là hệ quả của sự mất dân chủ trong đảng. Các ủy viên thường vụ của tổ chức đảng là tinh hoa của tinh hoa, nhưng đã không có được tiếng nói trọng lượng, hoặc có nơi không có tiếng nói bản lĩnh, trung thực trong quá trình nhận xét, đánh giá, giới thiệu nhân sự cho khóa mới. Hậu quả là một số nhân sự được ban thường vụ lựa chọn, giới thiệu đã bị đánh rớt tại đại hội.   
 
Một số cán bộ lãnh đạo cao cấp đương chức, hưu trí tại các địa phương cho rằng, ở cấp ủy nào mà các ủy viên thường vụ tê liệt, mất khả năng phản biện, không có bản lĩnh để đấu tranh phê và tự phê để xây dựng tổ chức đảng ngày càng mạnh mẽ, thực chất thì việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự gần như chỉ là kết quả lựa chọn của người đứng đầu cấp ủy.
 
Do vậy, để “tránh tình trạng làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc” như Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu, thiết nghĩ phải bắt đầu từ việc kiểm soát cho được sự dân chủ trong công tác cán bộ, đó phải là công việc của cả một tập thể thường vụ đầy trách nhiệm, bản lĩnh.
 
 
Theo LÂM CHÍ CÔNG (LĐO)
.