.
.
(GLO)- Nhà rông vốn được xem là linh hồn của làng, là nơi tụ họp, sinh hoạt của cộng đồng. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhà rông làng Beng (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) bị bỏ hoang và đang trong tình trạng xuống cấp (ảnh).
 
 

 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy
 
Thiết nghĩ, các cấp, các ngành cùng dân làng cần quan tâm tu sửa để có nơi sinh hoạt, đồng thời góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống.
 
Anh Huy
 
.