.
.

Ayun Pa: Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 102 tỷ đồng

Thứ Bảy, 09/10/2021, 08:15 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 8-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
 
 
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ 6 (mở rộng). Ảnh: Vũ Chi
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ 6 (mở rộng). Ảnh: Vũ Chi
 
Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội của thị xã Ayun Pa tiếp tục duy trì, phát triển ổn định. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm là hơn 11.000 ha, đạt 98,89% kế hoạch (tăng 1,93% so với cùng kỳ năm 2020). Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 102 tỷ đồng, đạt 125,23% so với dự toán tỉnh giao (bằng 143,76% so với cùng kỳ năm 2020). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Huyện đã đôn đốc 2 xã Ia Rbol và Ia Rtô tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển; quốc phòng-an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao về chất lượng. 
 
Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 đã tác động nhiều mặt đến kinh tế, xã hội địa phương. Việc tiêu thụ nông sản, hoạt động dịch vụ vận tải, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; một số dự án xây dựng cơ bản, dự án kêu gọi đầu tư vẫn còn vướng mắc, chậm tháo gỡ; diện tích trồng rừng mới chưa đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chưa đạt; thu ngân sách ở một số địa phương còn thấp; công tác phát triển đảng viên ở một số Đảng bộ còn chậm.
 
Hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Thị ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh gắn với công tác phòng-chống dịch trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống thiên tai và và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khẩn trương huy động các nguồn lực hoàn thành công tác xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác quản lý đô thị, tập trung kiểm tra chất lượng, khối lượng các công trình đang thi công và giải ngân vốn kịp thời; tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Ia Sao…. 
 
VŨ CHI
 
.