.
.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký ban hành Quyết định số 462/QĐ-UBND về công nhận xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh) đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020.

 

 Một góc trung tâm xã Ia Dreng huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật
Một góc trung tâm xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh). Ảnh: Thanh Nhật

 

Quyết định trên nêu rõ: Xã Ia Dreng đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, theo bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Chư Pưh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Ia Dreng tổ chức thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

 

THANH NHẬT
 

.