.
.

Kông Chro có xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Tư, 07/07/2021, 02:55 [GMT+7]
.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND về công nhận xã Yang Trung (huyện Kông Chro) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đây là xã đầu tiên của huyện Kông Chro được công nhận đạt chuẩn NTM.
 
 
Nông dân huyện Kông Chro trong mùa thu hoạch (4415)
Nông dân huyện Kông Chro trong mùa thu hoạch. Ảnh: Thanh Nhật
 
Quyết định trên nêu rõ: Xã Yang Trung đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng công nhận “Xã đạt chuẩn NTM" năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Kông Chro chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Yang Trung tổ chức thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao.
 
THANH NHẬT
 
.