.
.

Đak Đoa: Tập trung xây dựng xã Ia Băng đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Ba, 13/07/2021, 13:31 [GMT+7]
.
(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khóa XVII vừa tiến hành Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng), để đánh giá công tác từ đầu năm đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021.
 
 
Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện được hơn 27,4 tỷ đồng, đạt 60,4% dự toán. Vụ Đông Xuân 2020-2021, toàn huyện gieo trồng được 2.516 ha, đạt 102,5% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện cũng đã gieo trồng vụ mùa 2021 được 2.924 ha, đạt hơn 42,35% kế hoạch. Chăn nuôi toàn huyện duy trì 26 gia trại, trang trại, gắn với quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chú trọng lãnh đạo, đã có 1 xã và 2 làng vừa được cấp thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, nâng tổng số toàn huyện có 6 xã và 5 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, ngành liên quan đã tổng hợp đăng ký nhu cầu các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và một dự án sắp xếp bố trí dân cư tại xã Trang… 
 
Mặt khác, huyện đã thực hiện các giải pháp để thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đã cấp 128 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký hơn 22,6 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện có 7 dự án vừa được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, đồng thời đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho gần 900 người thuộc các đối tượng theo quy định.
 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
 
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2021. Huy động các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nhân rộng mô hình liên kết trong sản xuất, tái canh cây cà phê, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản. Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng; tiếp tục triển khai kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm, đất trống để trồng rừng thay thế theo kế hoạch năm 2021, phòng-chống thiên tai trong mùa mưa, bão.
 
Triển khai các giải pháp để thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới đã đăng ký thực hiện trong năm, xây dựng xã Ia Băng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, gắn với xây dựng 5 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục hỗ trợ, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư, gắn với thành lập mới doanh nghiệp và hợp tác xã. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, giám sát đầu tư công, đúng theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên  khoáng sản và bảo vệ môi trường. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2020-2021. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn với thực hiện kế hoạch của Huyện ủy và UBND huyện về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
THANH NHẬT
 
.