.
.

Chư Prông: Xã Ia Lâu đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Tư, 14/07/2021, 12:38 [GMT+7]
.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về công nhận xã Ia Lâu (huyện Chư Prông) đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020.

 

 Trụ sở xã Ia Lâu huyện Chư Prông. Ảnh: Thanh Nhật
Trụ sở UBND xã Ia Lâu (huyện Chư Prông). Ảnh: Thanh Nhật

 

Quyết định trên nêu rõ: Xã Ia Lâu đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Chư Prông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Ia Lâu tổ chức thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

 

THANH NHẬT
 

.