.
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 751/UBND-KGVX đồng ý chủ trương triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử cấp tỉnh “Chiến thắng Chư Nghé” (xã Ia Krai, huyện Ia Grai).
 
 
Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày hiện vật của trận chiến Chư Nghé (ảnh chụp năm 2018). Ảnh: Ngọc Sang
Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày hiện vật của trận đánh tại cứ điểm Chư Nghé (ảnh chụp năm 2018). Ảnh: Ngọc Sang

 

Dự án “Xây dựng Khu di tích lịch sử cấp tỉnh Chiến thắng Chư Nghé” thực hiện trong năm 2021; kinh phí từ nguồn ngân sách năm 2021 của huyện Ia Grai và các nguồn hợp pháp khác. Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND huyện Ia Grai làm chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trên cơ sở thống nhất ý kiến của các sở, ngành: Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; lấy ý kiến thẩm định của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung văn bia tại di tích. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn huyện Ia Grai triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định và có kế hoạch khai thác giá trị di tích sau khi hoàn thành. 

 
LAM NGUYÊN
 
.