.
.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký ban hành các Quyết định số 467 và 468/QĐ-UBND về công nhận 2 xã Ia Nan, Ia Krêl (huyện Đức Cơ) đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020.

 

Trụ sở xã Ia Nan  huyện Đức Cơ. Ảnh: Thanh Nhật
Trụ sở UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ). Ảnh: Thanh Nhật

 

Quyết định trên nêu rõ: xã Ia Nan, Ia Krêl đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Cơ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Ia Nan, Ia Krêl tổ chức thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.


Tính đến nay, huyện Đức Cơ có 3 xã nông thôn mới gồm: Ia Dom, Ia Nan, Ia Krêl.   

 

THANH NHẬT

 

.