.
.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc công nhận xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang) đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2020.
 
 
Trụ sở xã Đak Ta Ley của huyện Mang Yang. Ảnh: Thanh Nhật
Trụ sở UBND xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang). Ảnh: Thanh Nhật
 
Quyết định nêu rõ: Xã Đak Ta Ley đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, được Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận “Xã đạt chuẩn NTM” năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Mang Yang chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Đak Ta Ley tổ chức thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao.
 
Đến nay, huyện Mang Yang có 4 xã đạt chuẩn NTM gồm: Đak Yă, Ayun, Đak Djrăng và Đak Ta Ley.
 
THANH NHẬT
 
.