.
.

Gia Lai phấn đấu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ

Chủ Nhật, 04/04/2021, 11:55 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 362/UBND-KGVX về triển khai mục tiêu "100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ" trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 11-1-2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công văn số 529/BĐVN-PPTT ngày 5-2-2021 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
 
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo, hỗ trợ Bưu điện tỉnh thực hiện thiết lập mới điểm bưu điện-văn hóa xã tại 20 xã chưa có phục vụ bưu chính có người phục vụ. Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan thì thiết lập điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ (tạm thời) tại các địa điểm như trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã,... đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu “100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ” trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 
 
Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất xây dựng các điểm bưu điện-văn hóa xã, điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ khác của Bưu điện tỉnh theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1024/STNMT-QHĐĐ ngày 23-3-2021 về việc giải quyết hồ sơ giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Bưu điện văn hóa xã và quy định pháp luật có liên quan. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ do Bưu điện tỉnh thiết lập, đáp ứng tốt nhu cầu triển khai chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh, nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 
 
Học sinh đọc sách báo tại điểm bưu điện-văn hóa xã Ia Krăi huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Học sinh đọc sách báo tại điểm bưu điện-văn hóa xã Ia Krai, huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hỗ trợ Bưu điện tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất xây dựng các điểm bưu điện văn hóa xã, điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ khác của Bưu điện tỉnh theo đúng quy định pháp luật. 
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện khảo sát, thiết lập điểm phục vụ bưu chính (tạm thời) tại các trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã,... trong lúc chờ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xây dựng điểm bưu điện-văn hóa xã tại 20 xã chưa có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ trong năm 2021. Đồng thời, tham mưu đề xuất Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao đất xây dựng các điểm bưu điện văn hóa xã, điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ khác để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt là hồ sơ giao đất để thiết lập mới điểm bưu điện-văn hóa xã tại 20 xã chưa có điểm phục vụ bưu chính. 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các đơn vị chức năng và các địa phương có liên quan trên địa bàn quản lý phối hợp, hỗ trợ Bưu điện tỉnh triển khai khảo sát, thiết lập điểm phục vụ bưu chính (tạm thời) trong lúc chờ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xây dựng điểm bưu điện-văn hóa xã tại những nơi chưa có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ.
 
THANH NHẬT
 
.