.
.

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

Thứ Bảy, 10/10/2020, 04:33 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Gia Lai vừa có Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

 

 

GLO

.