.
.

Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ Ba, 06/10/2020, 16:14 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 6-10, tại Khách sạn Pleiku Palace, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh  Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 300 đại biểu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thuộc 5 tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
 
 
Trong thời gian 2 ngày, đại biểu được các giảng viên của Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu khái quát về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và quan điểm, chính sách của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo và nội dung liên quan đến 2 môn học lịch sử và pháp luật Việt Nam.
 
Lãnh đạo một số sở, ngành tham dự lớp phổ biến. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lãnh đạo một số sở, ngành và đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
 
Thông qua hội nghị, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh nắm được những kiến thức, quy định của pháp luật liên quan đến công tác tôn giáo nhằm điều chỉnh hành vi hoạt động; đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tổ chức tôn giáo. Qua đó nhằm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của tổ chức, công dân đối với đất nước.
 
                                                                               VĨNH HOÀNG
 
.