.
.

Mang Yang: Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Thứ Tư, 29/07/2020, 18:26 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 29-7, UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (giai đoạn 2015-2020) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2020-2025.
 
 
Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Mang Yang tiếp tục được phát động và triển khai thường xuyên, sâu rộng ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI.
 
Cụ thể, về phát triển kinh tế, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt trên 14%, gấp 1,8 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm, tăng hơn 1,7 lần so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới thu hút được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới là 262 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 2,8 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Các thành phần kinh tế tiếp tục được củng cố phát triển, đã thành lập mới 53 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã. Hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã làm ăn có lãi. Lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt nhiều thành tựu. Đến nay, trên địa bàn huyện có 22 trường đạt chuẩn quốc gia, hơn 90% số xã đạt tiêu chí y tế quốc gia, số bác sĩ/1 vạn dân đạt 3,5.
 
Quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định. Trên địa bàn đã xóa bỏ dứt điểm tà đạo “Hà Mòn”. Hệ thống chính trị từ huyện đến xã được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng; Mặt trận và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.
 
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện. Ảnh: Thanh Xuyên – Minh Hoàn
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Thanh Xuyên
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Mang Yang tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Tư tưởng Hồ Chí Minh về các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết, phấn đấu nhân rộng các nhân tố tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển. 
 
Dịp này, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho mẹ Huỳnh Thị Bôi (thị trấn Kon Dơng); Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen cho 19 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
 
THANH XUYÊN-MINH HOÀN 
 
.