.
.

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện, cả 27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra đều đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao. Đây là tiền đề quan trọng để Phú Thiện tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn, phát triển toàn diện trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

 

Những kết quả nổi bật

 

Ông Trần Quốc Khánh. Ảnh: Đ.P
Ông Trần Quốc Khánh. Ảnh: Đ.P

Trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm đạt 11%. Tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2020 ước đạt hơn 2.816 tỷ đồng, tăng 68,7% so với đầu nhiệm kỳ. Ngành nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với dấu ấn đậm nét là tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Từ năm 2016 đến nay, huyện triển khai mô hình cánh đồng lớn trên các loại cây trồng chủ lực gồm: 21 cánh đồng lúa một giống, 13 cánh đồng mía lớn và 1 cánh đồng rau lớn. Trong số này, 2 cánh đồng lớn có 100% hộ dân tộc thiểu số tham gia. Nổi bật là duy trì và mở rộng cánh đồng lúa lớn một giống trên 1.200 ha có năng suất, giá trị kinh tế cao. Vừa qua, huyện được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng chứng nhận “Nhãn hiệu Gạo Phú Thiện-Gia Lai”, chính thức được bảo hộ trên địa bàn cả nước. Mạng lưới hợp tác xã được củng cố và phát triển. Trong đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake) được tỉnh lựa chọn xây dựng thành hợp tác xã điểm, bước đầu hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Cũng trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Phú Thiện đã dồn sức xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng căn cứ cách mạng gồm: Pông, Trớ, Hek và King Pêng (xã Chư A Thai). Mục tiêu của Đề án là nâng cao đời sống cho người dân nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, Đề án đã hoàn thành giai đoạn I là quy hoạch làng, sắp xếp lại dân cư và chuẩn bị bước vào giai đoạn II với nhiệm vụ tổ chức lại sản xuất. Đây là mô hình mẫu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chỉ thị số 12 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Đến nay, huyện đã có 5 làng được công nhận làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dự kiến đến cuối năm 2020, huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% nghị quyết Đại hội XVIII đề ra.

Các lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 33 triệu đồng, tăng 32% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

 

  Một góc thị trấn Phú Thiện nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.P
Một góc thị trấn Phú Thiện nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.PSự nghiệp giáo dục-đào tạo được quan tâm, đầu tư đúng mức, đạt nhiều kết quả quan trọng. Mô hình trường bán trú theo đặc thù của huyện Phú Thiện là hình mẫu về công tác xã hội hóa giáo dục trong toàn tỉnh, giúp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Việc 100% trạm y tế xã có bác sĩ và xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng-chống dịch bệnh ngay từ cơ sở.

Tiềm năng du lịch được đánh thức, tạo dấu ấn bằng việc ký kết hợp tác giữa huyện Phú Thiện và huyện Chư Sê để khai thác tuyến du lịch kết nối từ thác Phú Cường (huyện Chư Sê) xuống hồ Ayun Hạ và Khu di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi (huyện Phú Thiện). Đồng thời, khai thác các giá trị văn hóa bản địa của người Jrai để làm du lịch.

Song song với đó, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng. Đi đôi với việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng là đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên; tạo dấu ấn với Nhiệm kỳ hành động-Chủ trương “lấy dân làm gốc”. Hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động với phương châm “hướng về cơ sở”, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Quốc phòng-an ninh trên địa bàn được giữ vững. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy và sự điều hành của chính quyền, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện trước tiên là nhờ có đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của tỉnh; sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vượt khó vươn lên của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện. Trong đó, vai trò lãnh đạo của Huyện ủy được thể hiện rõ ở việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra; đồng thời, ban hành nhiều chủ trương quan trọng tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Theo đó, Huyện ủy đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và chỉ đạo thực hiện quyết liệt để sớm mang lại kết quả. Đồng thời, huyện chủ động ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, chương trình riêng phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy thế mạnh của địa phương như: đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đề án phát triển cây ăn quả, đề án phát triển cây khoai lang Nhật, đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng căn cứ cách mạng của xã Chư A Thai, kế hoạch thực hiện mô hình trường bán trú theo đặc thù của huyện…

Đặc biệt, huyện đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và chương trình trọng tâm liên quan đến lĩnh vực kinh tế được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII để triển khai thực hiện. Hàng năm, Huyện ủy tổ chức thảo luận và ban hành nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội, định hướng để HĐND và UBND huyện quyết định và đề ra nghị quyết, kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện.

Huyện ủy cũng chú trọng chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Trong quá trình thực hiện luôn có sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tạo nên sự đồng thuận trong cách làm cũng như sự đồng thuận với các chủ trương, đường lối của Đảng trong nhân dân. Các chi bộ đã có sự linh hoạt trong cách tuyên truyền, vận động nhân dân, từ vận động chung đến vận động riêng, vận động cá biệt từng đối tượng, đem lại hiệu quả cao.

Hướng đến những mục tiêu cao hơn

Phát huy những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, huyện quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ có tính đột phá.

 

Ảnh: Đ.P
Ảnh: Đ.PThứ nhất, tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng gắn với đổi mới, cơ cấu lại kinh tế và các ngành sản xuất theo hướng phát triển ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Thứ tư, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, phấn đấu đến năm 2025, Phú Thiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) được kỳ vọng đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững, đảm bảo giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.   

TRẦN QUỐC KHÁNH
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

.