.
.

Ia Pa: Vững tin vào thành công trong năm mới

Chủ Nhật, 26/01/2020, 06:27 [GMT+7]
.
(GLO)- Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND và sự điều hành của UBND huyện, kinh tế-xã hội của huyện Ia Pa đạt được những kết quả quan trọng. Đây là tiền đề để cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương vững tin vào thành công trong năm mới Canh Tý 2020.
 
 
 
 
 
Những kết quả khả quan
 
Năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện ước tăng 11,28%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp: nông-lâm nghiệp chiếm 55,1%, công nghiệp-xây dựng chiếm 26,3%, dịch vụ-thương mại chiếm 18,6%. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 4.070,1 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch HĐND huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với kế hoạch HĐND huyện giao. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 431,7 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch HĐND huyện giao.
 
Tổng diện tích gieo trồng năm 2019 của huyện là 33.023 ha, bằng 101,2% kế hoạch HĐND huyện giao và tăng 1,5% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 58.377 tấn, bằng 101,4% kế hoạch HĐND huyện giao. Trong vụ Đông Xuân 2018-2019, ngành chức năng của huyện hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng được hơn 700 ha. Huyện cũng triển khai thí điểm các mô hình chăn nuôi, trồng cây dược liệu và nhiều loại cây trồng mới có áp dụng khoa học kỹ thuật để tạo hướng đi mới cho người dân trên địa bàn.
 
Một góc trung tâm huyện Ia Pa.
Một góc trung tâm huyện Ia Pa.
 
 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng. Đến hết năm 2019, trên địa bàn huyện có xã Ia Tul đạt chuẩn nông thôn mới; xã Ia Ma Rơn đạt 17 tiêu chí; xã Chư Răng đạt 14 tiêu chí; có 4 xã đạt 12 tiêu chí gồm: Chư Mố, Ia Broăi, Pờ Tó và Kim Tân; 2 xã đạt 11 tiêu chí là Ia Trok, Ia Kdăm. Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Công tác phòng-chống dịch bệnh, khám-chữa bệnh cho nhân dân được ngành Y tế quan tâm, chú trọng đúng mức. Đến hết năm 2019, huyện giảm được 5,6% hộ nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.
 
Tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2020
 
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2015-2020) và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025). Vì vậy, Huyện ủy và UBND huyện sẽ tập trung lãnh đạo, điều hành các ngành, địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 đạt 11,3%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: nông-lâm nghiệp 55%; công nghiệp-xây dựng 26,3%; thương mại-dịch vụ 18,7%; nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 34 triệu đồng; tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 4.531 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng đạt 33.520 ha; tổng sản lượng lương thực quy thóc là 61.925 tấn.
 
Song song với đó, huyện vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh đầu tư và bao tiêu sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác thu ngân sách, xử lý nợ thuế. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện.
 
 Đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội, tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường; phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững, huy động các nguồn lực hỗ trợ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu...
 
 Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ngành, địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh toàn diện; hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2020; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện và UBND các xã; thực hiện thường xuyên và quyết liệt công tác cải cách hành chính, tăng sự hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp; triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị theo quy định. 
 
NGUYỄN THẾ HÙNG
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
 
 
 
 
.