.
.

Chư Pah hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Thứ Bảy, 25/01/2020, 20:22 [GMT+7]
.

(GLO)- Tuy phải đối diện với nhiều khó khăn và những vấn đề nổi cộm cần giải quyết, song với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn, kinh tế-xã hội của huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai tiếp tục gặt hái những kết quả khả quan trong năm 2019. Các chỉ tiêu đạt và vượt, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Đây chính là tiền đề quan trọng để Chư Pah thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

 

 

 17/17 tiêu chí đạt và vượt

Ông Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah-cho biết: Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 13,08%, tăng 0,01% so với năm 2018. Tổng giá trị sản xuất cả năm đạt hơn 5.304 tỷ đồng, tăng 13,08% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, nông-lâm nghiệp đạt 2.389 tỷ đồng (tăng 9,06%), công nghiệp-xây dựng đạt 1.964 tỷ đồng (tăng 15,89%), thương mại-dịch vụ đạt 951,12 tỷ đồng (tăng 18,10%).

 

 Một góc thị trấn Phú Hòa.
Một góc thị trấn Phú Hòa.Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, nâng cao giá trị kinh tế với tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 25.031 ha, tăng 1,04% so với năm 2018. Sau thời gian nỗ lực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, huyện Chư Pah đã xây dựng vùng chuyên canh nông nghiệp khá thành công. Huyện đã hình thành 4 vùng chuyên canh với tổng diện tích gieo trồng là 22.000 ha. Bên cạnh đó, huyện đã hình thành được Cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tại xã Ia Khươl với quy mô 53,91 ha. Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh tái canh cây công nghiệp, sử dụng giống mới; đẩy mạnh liên kết giữa “4 nhà” (nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học với sự hỗ trợ của Nhà nước) và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng mô hình, dự án khuyến nông phát triển nông nghiệp bền vững... Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được quan tâm chỉ đạo; các ngành chức năng tăng cường tuần tra, truy quét nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

Trong năm, huyện đã cấp 200 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 200 hộ kinh doanh, nâng tổng số hộ kinh doanh lên 1.073 hộ; 6 hợp tác xã đang hoạt động và 3 tổ hợp tác nuôi ong tại 3 xã: Hòa Phú, Ia Nhin, Nghĩa Hưng. Có 2 dự án đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện; đồng thời đăng ký 5 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn...

Để hoàn thành dự toán ngân sách được giao, huyện đã tăng cường đôn đốc công tác quản lý thu; rà soát thu hồi nợ đọng thuế, các khoản thu được phát hiện qua thanh-kiểm tra, kiểm toán; mở rộng cơ sở thuế, nhất là khu vực ngoài quốc doanh. Trong năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là 44,775 tỷ đồng, đạt 176,11% kế hoạch tỉnh giao và 166,29% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 10,673 tỷ đồng so với năm 2018.

“Kinh tế phát triển nên thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ngày một nâng lên. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người là 37,81 triệu đồng. Đến cuối năm 2019, toàn huyện có 651 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,57%, hộ cận nghèo chiếm 16,76%. Để đạt được kết quả này, huyện đã tập trung triển khai đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với nội dung, giải pháp phù hợp, giải quyết được nhu cầu bức thiết của hộ nghèo, tạo điều kiện để họ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Mặt khác, huyện còn chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp về huy động vốn, mở rộng tín dụng, đáp ứng về vốn cho nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh”-ông Nay Kiên cho hay.

Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị

Bí thư Huyện ủy Đoàn Bảy cho biết: Hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao; bản lĩnh chính trị và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện đã gắn với các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu của từng địa phương, đơn vị. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở có nhiều tiến bộ. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể luôn hướng về cơ sở; đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động gắn với củng cố, kiện toàn và phát triển đoàn viên, hội viên, không còn các thôn, làng chưa có các tổ chức, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng.

 

 Xã Nghĩa Hưng nhìn từ trên cao.
Xã Nghĩa Hưng nhìn từ trên cao.Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện thành công chủ trương nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được chú trọng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo. Hoàn thành thực hiện quy trình sáp nhập, xây dựng đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Công tác phát triển Đảng được quan tâm; từ đầu năm 2019 đến nay Đảng bộ đã phát triển được 120 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.615 đồng chí, sinh hoạt ở 49 tổ chức cơ sở Đảng. Đến nay, 109/109 thôn, làng, tổ dân phố có đảng viên và tổ chức Đảng. Cùng với đó, công tác cán bộ cũng được quan tâm, chỉ đạo gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị huyện và cơ sở. Nhất là sau đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, chất lượng chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn của cấp ủy đảng được nâng lên. Các tổ chức cơ sở Đảng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, cải tiến phương pháp làm việc. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh ngày càng tăng lên.
 

*

*      *


Năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng, huyện Chư Pah tiếp tục tập trung các nguồn lực và lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI. “Trên cơ sở kết quả đại hội, huyện sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”-ông Đoàn Bảy nhấn mạnh.
 

ĐINH YẾN 

.