.
.

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Bảy, 27/07/2019, 14:43 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 26-7, tại Báo Gia Lai, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan Khối thi đua luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trên các lĩnh vực như: Công tác tuyên truyền, tổ chức, kiểm tra, xây dựng Đảng, dân vận, phòng- chống tham nhũng…

 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.TTheo đó, các cơ quan khối thi đua đã triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Nhgị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9, 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đẩy mạnh tuyên truyền "Cuộc thi tìm hiểu về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhất là "Dân vận khéo" tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh triển khai sâu rộng, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong các tổ chức, trong hệ thống chính trị và ở cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực... Công tác thi đua, khen thưởng  được quan tâm; các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng...

6 tháng cuối năm 2019, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền cán bộ, công chức nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; xây dựng kế hoạch, biện pháp phát động các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với thực hiện tốt phong trào, hoạt động do cấp trên tổ chức…

 

Đồng chí Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Trưởng Khối thi đua thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Q.T
Đồng chí Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Trưởng Khối thi đua thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Q.TDịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể dẫn đầu Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2018 , gồm Báo Gia Lai, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện  nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Quang Tấn

 

.