.
.

Việt Nam hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới năm 2020

Thứ Ba, 22/09/2020, 06:53 [GMT+7]
.
Tổng cục Du lịch vừa có văn bản gửi các Sở quản lý du lịch ở địa phương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới năm 2020 với chủ đề “Du lịch và Phát triển Nông thôn”.
 

Việt Nam hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Việt Nam hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
 
Năm 2020, Tổ chức Du lịch thế giới UNWTO tổ chức kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 27.9 tại các nước Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Chile).
 
Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở quản lý du lịch triển khai một số hoạt động hưởng ứng thiết thực như: Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm tuyên truyền phổ biến và hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới năm 2020 gắn với chủ đề “Du lịch và Phát triển Nông thôn”.
 
Các địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về Ngày Du lịch thế giới năm 2020 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch và cộng đồng địa phương về vai trò của ngành Du lịch đối với phát triển nông thôn, trong ngắn hạn hỗ trợ sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 và trong dài hạn thúc đẩy sự phát triển bền vững và bao trùm, góp phần thực hiện các mục tiêu bền vững của Liên hợp quốc.
 
Sở du lịch các tỉnh thành cũng sẽ tổ chức các hoạt động, hội thảo chuyên đề về du lịch và phát triển nông thôn theo hình thức phù hợp với tình hình của địa phương, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp du lịch địa phương hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới theo khả năng của từng đơn vị.
 
Theo Thùy Trang (LĐO)
 
 
 
.