.
.
(GLO)- Qua gần 8 năm triển khai thực hiện Chiến lược Dân số-Sức khỏe sinh sản (DS-SKSS) giai đoạn 2011-2020, huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.       
 
 
Theo bà Trần Thị Bích Vân-Phó Giám đốc Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện Đak Pơ: Những năm qua, công tác DS-SKSS đã tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính quyền xác định công tác DS-SKSS là một bộ phận quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ngày 21-5-2012, UBND huyện Đak Pơ đã ban hành Kế hoạch hành động số 16 thực hiện Chiến lược DS-SKSS Việt Nam, giai đoạn 2011-2020”.
 
   Huyện Đak Pơ tổng kết chiến lược dân số-sức khỏe sinh sản. Ảnh:Đinh Yến
Huyện Đak Pơ tổng kết chiến lược dân số-sức khỏe sinh sản. Ảnh:Đinh Yến
 
“Từ đó, các ngành, đoàn thể đã quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu của chiến lược. Đảng ủy, UBND và Trạm Y tế các xã, thị trấn tích cực thực hiện công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện  mục tiêu “Mỗi cặp vợ chồng hãy nên sinh 2 con và nuôi dạy cho tốt”; khuyến khích các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại để hướng tới mục tiêu gia đình ít con, khỏe mạnh và hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em”-bà Trần Thị Bích Vân chia sẻ.
 
Cụ thể, trong giai đoạn 2011-2018, công tác DS-SKSS trên địa bàn huyện đã tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS, cấp cứu sản khoa, cấp cứu sơ sinh, giảm sinh bền vững để đạt mức sinh thay thế bình quân, đảm bảo quy mô dân số phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Ngành chức năng đã lấy 72 mẫu máu trẻ sơ sinh gửi đi xét nghiệm sàng lọc sơ sinh nhằm phát hiện trẻ mắc bệnh thiểu năng tuyến giáp  bẩm sinh và thiếu men G6PD. Các địa phương đưa chính sách DS-SKSS vào hương ước, quy ước của thôn làng; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số. Hỗ trợ 55 phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số (2 triệu đồng/người) theo Nghị định 39 của Chính phủ.
 
Đến nay, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2011-2020 của huyện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tỷ suất sinh thô giảm từ 18,4‰ năm 2011 xuống còn 15‰ năm 2017; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,33% năm 2011 xuống còn 1,20% năm 2017; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên luôn ổn định dưới 20%; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 64,2% năm 2011 lên 68% năm 2017.
 
Tuy nhiên, trên thực tế, công tác dân số tại huyện Đak Pơ vẫn còn nhiều khó khăn như: quy mô dân số tiếp tục tăng do huyện mới thành lập, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản còn cao, đặc biệt là phụ nữ ở các xã vùng dân tộc thiểu số; những yếu tố tâm lý xã hội, tập quán lạc hậu đã cản trở việc thực hiện quy mô gia đình ít con; chưa thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật cao trong chăm sóc SKSS... Ông Nguyễn Trọng Thủy-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho rằng: Giai đoạn 2018-2020, huyện Đak Pơ đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng SKSS, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt vấn đề cơ cấu dân số và phân bố dân số, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
 
Cũng theo ông Nguyễn Trọng Thủy, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược DS-SKSS. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác DS-SKSS các cấp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý công tác DS-SKSS. Cùng với đó, triển khai đồng bộ trên cả diện rộng và chiều sâu các hoạt động tuyên truyền, vận động và truyền thông giáo dục thay đổi hành vi nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tâm lý, tập quán của cộng đồng. Đẩy mạnh tiếp thị xã hội và bán rộng rãi các phương tiện tránh thai. Phát huy lợi thế của “cơ cấu dân số vàng”, duy trì thực hiện mục tiêu giảm sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện biện pháp tránh thai ở một số xã còn mức sinh cao.
 
Đinh Yến
.