.
.
Vài tuần trước, các công nhân xây dựng gần Denver, bang Colorado, Mỹ, trong lúc đào móng đã phát hiện ra xương khủng long. 
 

 

 
Các nhà cổ sinh vật học từ Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Denver đã kết luận, đó là loài khủng long ăn cỏ (triceratops) trưởng thành, hóa thạch cách nay khoảng 68 triệu năm.
 
Denver là một điểm tập trung nhiều loài hóa thạch, đặc biệt là triceratops. Các đội xây dựng đang hợp tác với những nhà khoa học để tìm kiếm thêm các hóa thạch tại khu vực này.
 
 
MAI NGÂN (sggp)
.