.
.

Chư Prông: 8 tỷ đồng đầu tư các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Thứ Ba, 07/06/2022, 08:06 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025, từ năm 2019 đến nay, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để phát triển cà phê, hồ tiêu, bơ tại 6 xã: Ia Bang, Ia Drăng, Ia Kly, Ia Phìn, Ia Boòng và Ia Pia.

 

Mô hình sản xuất tiêu an toàn theo hướng VietGAP của gia đình ông Trần Văn Đáng làng Thung xã Ia Kly. Ảnh: Rơ Lan Viện
Mô hình sản xuất tiêu an toàn theo hướng VietGAP của gia đình ông Trần Văn Đáng (làng Thung, xã Ia Kly). Ảnh: Rơ Lan Viện

 

Tổng kinh phí chương trình là 8 tỷ đồng, trong đó, vốn đối ứng của người dân là 4 tỷ đồng, vốn sự nghiệp khoa học công nghệ của trung ương là 1,95 tỷ đồng. Những hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ về kỹ thuật và các quy trình sản xuất mới đạt năng suất, chất lượng cao.

Cụ thể, huyện đã xây dựng 5 mô hình tái canh cà phê vối áp dụng giống mới và hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân qua nước (1 ha/mô hình); 4 mô hình sản xuất hồ tiêu an toàn theo hướng VietGAP (0,5 ha/mô hình); các mô hình trồng xen và cải tạo vườn tạp với tổng diện tích 20 ha (15 ha trồng xen và 5 ha cải tạo vườn). Cùng với đó, huyện cũng triển khai sản xuất và chuyển giao giống mới tại vườn ươm của Công ty TNHH một thành viên Đông Đô Gia Lai và vườn ươm của Công ty TNHH một thành viên Tuyết Trúc để cung cấp cây giống chất lượng cho người dân. Đồng thời, huyện tổ chức 3 hội thảo đầu bờ với hàng trăm lượt người tham dự.

Đến nay, huyện cơ bản đã giải ngân nguồn vốn chương trình đảm bảo theo tiến độ đề ra. Tất cả mô hình đã được Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra theo từng chu kỳ và đánh giá cao.

 

RƠ LAN VIỆN

 

.