.
.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai thông tin cấp Giấy nhận diện tự động

Thứ Sáu, 03/09/2021, 09:11 [GMT+7]
.
(GLO)- Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1929/SGTVT-KHTCVT về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai thông tin cấp Giấy nhận diện tự động.
 
Ảnh minh họa nguồn Internet
Ảnh minh họa nguồn internet
 
Hiện nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai phầm mềm cấp Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa bằng hình thức tự động (không qua phê duyệt của các Sở Giao thông-Vận tải), đơn vị đăng ký và hệ thống tự động cấp, trả kết quả cho đơn vị. Việc kê khai các thông tin đơn vị tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo đó, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai hướng dẫn các đơn vị thực hiện hệ thống mới như sau: 
 
Để đăng ký cấp Giấy nhận diện đơn vị truy cập tại địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại phụ lục gửi kèm. Lưu ý: Đối với hệ thống cũ (trước đây), hệ thống cấp Giấy nhận diện tại địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn sẽ không tiếp nhận đăng ký mới và cập nhật thông tin.
 
Các phương đã được cấp mã QR Code trước ngày 26-8-2021 tiếp tục được sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực nếu có nhu cầu sử dụng thì truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và để nhận mã QR Code mới. Sau khi nhận được mã QR code mới, đề nghị đơn vị in và dán lên xe. 
 
Trong quá trình triển khai vận hành, sử dụng phần mềm, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị vận tải phản ánh về Sở Giao thông-Vận tải để tổng hợp, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét, xử lý, hoàn thiện.
 
 
PHAN KIỀU 
 
.