.
.

Gia Lai tiếp nhận mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý, thư viện điện tử

Chủ Nhật, 16/05/2021, 09:45 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 14-5, tại TP. Pleiku, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận kết quả nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp Thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ" của Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) do PGS-TS. Nguyễn Trường Xuân-Phó Chủ nhiệm đề tài-chuyển giao.

 

a
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tiếp nhận mô hình của Chương trình Tây Nguyên 2016-2020. Ảnh: Ngọc Thu

 

“Mô hình tích hợp Thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ” nhằm chuyển giao cơ sở dữ liệu mô hình kết nối 5 tỉnh Tây Nguyên với Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Viện Địa lý (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Từ đó, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và quản lý tài nguyên thiên nhiên, kinh tế-xã hội, phòng-chống thiên tai.

Đây là một trong 32 đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế” (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020). Chương trình có hàng chục mô hình thực địa, hàng trăm bản đồ và hàng vạn dữ liệu khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên-phòng tránh thiên tai, khoa học xã hội, an ninh-quốc phòng và khoa học công nghệ ứng dụng.

Sau khi chuyển giao, tỉnh Gia Lai sẽ hợp tác quản lý vận hành, sử dụng thiết bị phần mềm cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý, kết nối hệ thống và cử cán bộ đào tạo chuyên trách. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và vùng Tây Nguyên trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 đi cùng kinh tế số.

 

NGỌC THU
 

.