.
.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý

Thứ Năm, 22/10/2020, 04:50 [GMT+7]
.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ trì nhiệm vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý, cụ thể như sau:

1. Tên nhiệm vụ: Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm Cà phê của tỉnh Gia Lai.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ

Đảm bảo theo yêu cầu tại Điều 12, Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29-12-2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Điều kiện tham gia tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ

- Điều kiện tham gia: Đảm bảo theo yêu cầu tại Điều 11, Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29-12-2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Số lượng hồ sơ: 14 bộ, gồm: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và ký trực tiếp) và 13 bộ hồ sơ là bản sao.

4. Nộp và tiếp nhận hồ sơ

- Nơi tiếp nhận: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai - số 98B Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện).

- Ngày tiếp nhận hồ sơ: Đến 15 giờ 00 phút ngày 26-10-2020.

Ghi chú: Hồ sơ được niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ các thông tin về nhiệm vụ, đơn vị đăng ký chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng Quản lý Chuyên ngành theo số điện: 0269.3830.578 để được hướng dẫn xây dựng hồ sơ cụ thể hoặc tại địa chỉ: http:/skhcn.gialai.gov.vn


 

.