.
.

Thể lệ Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XX, năm 2020

Thứ Sáu, 26/06/2020, 21:27 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 261-KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT-SKHCN-ĐPTTH-BGL, ngày 26/6/2020 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XX, năm 2020. Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XX, năm 2020, cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

.