.
.

Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XIX, năm 2019

Thứ Năm, 09/05/2019, 13:27 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện Kế hoạch liên lịch số 134-KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT-SKHCN-SNV-ĐPTTH-BGL ngày 21-3-2019 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XIX, năm 2019.>> Xem Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XIX, năm 2019


>> Xem Thể lệ Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XIX, năm 2019>> Xem Phiếu đăng ký Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XIX, năm 2019


 

 

.