.
.
(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-3), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý, đấu tranh trên mạng internet cho 90 cán bộ trong đơn vị.
 

 

 Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Sơn Tùng
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Sơn Tùng
 
Hội nghị đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề như: nhận thức mới về “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng; an ninh mạng và giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trong quân đội; phương pháp viết tin, bài đấu tranh trên không gian mạng; sử dụng phần mềm kỹ thuật, đấu tranh trên internet, mạng xã hội…
 
Việc tổ chức tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho cán bộ Binh đoàn trong đấu tranh trên không gian mạng, góp phần đấu tranh bác bỏ mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội nói chung và đơn vị nói riêng.
 
SƠN TÙNG
.