.

(GLO)- Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 570 đơn vị đã xây dựng trang thông tin điện tử. Trong đó, cơ quan Đảng, Hội, đoàn thể có 15 đơn vị; cơ quan nhà nước là 77 đơn vị; doanh nghiệp, tổ chức khác có 477 đơn vị; báo điện tử 1 đơn vị. Số máy tính trên địa bàn là 82.345 máy, đạt 6,88 máy tính/100 dân; 100% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh được cung cấp trên cổng thông tin điện tử.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong 6 tháng đầu năm, dịch vụ hành chính công đã cung cấp 1.492 thủ tục hành chính công mức độ 2; 334 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3; 52 dịch vụ mức độ 4. Tất cả sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đã áp dụng và phát huy hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Tất cả UBND cấp huyện, 18 đơn vị cấp sở, ban, ngành đã triển khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông”.

Khi ứng dụng công nghệ thông tin, các cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu quả hơn, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Phương Linh

.