.
.

Gia Lai hoàn thành 456 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể

Thứ Hai, 01/03/2021, 07:53 [GMT+7]
.

(GLO)- 10 năm qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức 8 lần kiểm kê và hoàn thành 456 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể.

 

 

Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2012. Ảnh: Phương Linh
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Phương Linh

 

Thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30-6-2010 của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 10 năm qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức 8 lần kiểm kê và hoàn thành 456 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 214 hồ sơ nghề thủ công truyền thống, 115 hồ sơ ngữ văn dân gian, 71 hồ sơ tập quán xã hội, 46 hồ sơ lễ hội truyền thống, 6 hồ sơ nghệ thuật trình diễn dân gian và 4 hồ sơ tri thức dân gian.

 

Trong 10 năm qua, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai; Hơmon (sử thi) của người Bahnar các huyện: Đak Đoa, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro; Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui (huyện Phú Thiện) đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.


PHƯƠNG LINH

 

.