.
.

(GLO)- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố về việc lập hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3-2021.
 

 

2 nghệ nhân sử thi Đinh Tim, Nhưr (phải) được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú đợt 1 năm 2015. Ảnh: Hoàng Ngọc
2 nghệ nhân sử thi Đinh Tim, Nhưr (phải) được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú đợt 1 năm 2015. Ảnh: Hoàng Ngọc


 

Đối tượng xét chọn là những cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng đặc biệt xuất sắc đang nắm giữ, truyền dạy, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở các lĩnh vực: tri thức dân gian, tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng của các địa phương đến hết ngày 14-8, sau đó tổng hợp để trình hội đồng cấp tỉnh xét duyệt.

Trước đó, qua 2 lần xét tặng danh hiệu này, Gia Lai có 23 nghệ nhân được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

HOÀNG NGỌC

 

.