.
.

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay ưu đãi 40 triệu đồng làm nhà, lãi suất 3%/năm

Thứ Ba, 10/05/2022, 15:22 [GMT+7]
.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 
 
Theo đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 40 triệu đồng để làm nhà, với lãi suất ưu đãi. Mức vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách thỏa thuận, không vượt quá 50 triệu đồng/hộ (với vay mua đất); 40 triệu đồng/hộ (vay hỗ trợ nhà ở). Thời hạn vay vốn tối đa 15 năm; 5 năm đầu chưa phải trả nợ gốc; lãi suất 3%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
 
Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay. Khách hàng được vay vốn để sử dụng vào việc trang trải chi phí để có đất ở, chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.
 
Ảnh: Sơn Ca
Hộ nghèo dân tộc thiểu số sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 40 triệu đồng để làm nhà. Ảnh: Sơn Ca
 
Chính phủ nêu rõ, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã, hộ gia đình, tổ chức tại địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được cho vay không quá 96 tỷ đồng để trồng dược liệu quý; không quá 92 tỷ đồng với dự án trung tâm nhân giống dược liệu quý.
 
Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Được thành lập, hoạt động hợp pháp, có phương án đầu tư và sử dụng vốn vay để tham gia Dự án vùng trồng dược liệu quý, Dự án trung tâm nhân giống được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Được Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia thẩm định phương án vay vốn trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội và quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
 
Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ thẩm định phương án vay vốn; thời hạn vay tối đa 10 năm; lãi suất 3,96%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
 
PHƯƠNG VI (tổng hợp)
 
.