.
.

Tạm dừng một số nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Chủ Nhật, 09/01/2022, 14:15 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 7-1, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn về việc thực hiện dừng một số nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

 

Lao động phổ thông trong tỉnh được doanh nghiệp tạo việc làm, thu nhập ổn định. Ảnh: Đinh Yến
Lao động phổ thông trong tỉnh được doanh nghiệp tạo việc làm, thu nhập ổn định. Ảnh: Đinh Yến

 

Theo đó, từ ngày 31-12-2021, một số nội dung của các văn bản liên quan đến các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được tạm dừng.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể liên quan các cấp tổ chức tuyên tuyền cho Nhân dân biết, nắm bắt việc thực hiện dừng chính sách hỗ trợ một số nội dung của các văn bản: Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, tổ chức vận động, sử dụng các nguồn hợp pháp khác để hỗ giúp đỡ cho công dân có hoàn cảnh thật sự khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có).

 

KIỀU PHAN

 

.