.
.

Gia Lai: Triển khai Tháng Hành động vì bình đẳng giới năm 2021

Thứ Hai, 25/10/2021, 17:13 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 25-10, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch 1626/KH-UBND về triển khai Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.
 
 
Theo đó, Tháng Hành động vì bình đẳng giới được triển khai từ ngày 15-11 đến 15-12 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
 
Mục đích Tháng Hành động vì bình đẳng giới là nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, nhất là các vụ bạo lực ở môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
 
Hoạt động chính trong Tháng Hành động là các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động tại đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng Hành động bằng nhiều hình thức đa dạng như treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh-truyền hình, hệ thống thông tin các xã, phường, thị trấn, các trang thông tin điện tử, báo mạng, mạng xã hội. Tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề Tháng Hành động. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng Hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn phòng-chống dịch bệnh Covid-19…
 
Tăng cường giáo dục kiến thức tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh: Thanh Nhật
Tăng cường giáo dục kiến thức tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh: Thanh Nhật
 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai các nội dung trong Tháng Hành động. Tổng hợp việc thực hiện các hoạt động báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về thực hiện bình đẳng giới cho học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong trường học, trong các cơ sở giáo dục. Huy động sự tham gia của các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả các giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, đặc biệt là học sinh nữ, ưu tiên hỗ trợ học bổng, trợ cấp khó khăn cho học sinh nữ.
 
Sở Y tế tuyên truyền nâng cao nhận thức trong giới nữ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ngành y tế quan tâm sức khỏe phụ nữ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình; triển khai các biện pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia triển khai Tháng Hành động, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình.
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Tháng Hành động tại cơ sở; đánh giá tổng kết, khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện. Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 tại địa phương.
 
THANH NHẬT
 
.