.
.

Gia Lai khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể phụ nữ xuất sắc

Thứ Ba, 19/10/2021, 22:52 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 19-10, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” giai đoạn 2016-2021.

 

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tịch xuất sắc trong 2 cuộc vận động. Ảnh: Hoàng Ngọc
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tịch xuất sắc trong 2 cuộc vận động. Ảnh: Hoàng Ngọc

 

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện 2 cuộc vận động, cụ thể hóa nội dung để tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn. Nhiều mô hình đem lại hiệu quả như: “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”, “Mỗi hộ một vườn rau xanh và cây ăn quả”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, Câu lạc bộ “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Phụ nữ giàu lòng nhân ái”... Kết quả thực hiện tiêu chí “5 không” giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên phụ nữ, đặc biệt là hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số; tiêu chí “3 sạch” được triển khai hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đối với cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội cụ thể hóa nội dung rèn luyện để chuyển đổi hành vi tới từng nhóm đối tượng phụ nữ. Các cơ sở Hội tích cực hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện ít nhất 1 việc làm cụ thể, thiết thực mỗi ngày để rèn luyện phẩm chất, đạo đức. Hai cuộc vận động đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của hội viên phụ nữ; tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 17 tập thể, 17 cá nhân; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khen thưởng 34 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 cuộc vận động.

 

HOÀNG NGỌC

 

.