.
.

(GLO)- Sở Nội vụ vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các trường hợp đủ điều kiện gửi hồ sơ về Ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ) để thẩm định, tổng hợp, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai.

 

Cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai. Ảnh nguồn internet
Các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai. Ảnh nguồn internet

 

Trước đó, Sở Nội vụ nhận được tờ trình của 9 cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Huy hiệu tỉnh Gia Lai cho 86 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Qua thẩm định, ngày 1-9, Sở có Tờ trình số 63/TTr-SNV đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng huy hiệu cho 73 cá nhân đảm bảo điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh.
 

LAM NGUYÊN


 

.