.
.

Pleiku ra quân tổng điều tra kinh tế (giai đoạn 2)

Thứ Sáu, 02/07/2021, 05:38 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 1-7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP. Pleiku tổ chức ra quân tổng điều ra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2, diễn ra từ 1 đến hết 30-7) tiến hành thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
 
 
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP. Pleiku ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đối với cơ sở kinh doanh, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn
Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: Minh Nguyễn
 
Theo kết quả rà soát, TP. Pleiku có 17.094 cơ sở kinh doanh cá thể và 68 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Sau lễ ra quân, toàn bộ điều tra viên trên địa bàn thành phố xuống cơ sở để thu thập thông tin bằng phiếu điện tử (CAPI).
 
Để đạt kết quả tốt nhất, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế TP. Pleiku yêu cầu các thành viên, tổ thường trực giúp việc và Ban Chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền để các cơ sở kinh doanh, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hiểu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra, qua đó thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho các điều tra viên.
 
Cùng với đó, lực lượng điều tra viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cập nhật dữ liệu hàng ngày để kịp thời phát hiện những hạn chế, sai sót, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
 
MINH NGUYỄN
 
.