.
.

Gia Lai: Nghiệm thu đề tài về giải pháp khắc phục ô nhiễm nguồn nước

Thứ Sáu, 30/07/2021, 14:08 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 30-7, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài “Đánh giá sức chịu tải môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại một số thủy vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai” với hình thức trực tuyến. 
 
Quang cảnh hội nghị nghiệm thu đề tài. Ảnh Trần Dung
Quang cảnh hội nghị nghiệm thu đề tài. Ảnh: Trần Dung
 
Đề tài do bà Nguyễn Thị Thanh Hương-Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường làm chủ nhiệm; được triển khai từ năm 2018 đến năm 2020, với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Đề tài đem đến một cách nhìn tổng quan về thực trạng chất lượng nguồn nước, lượng thải và sức chịu tải của các lưu vực sông ở từng giai đoạn, nhằm có giải pháp thích hợp cho việc ứng xử với môi trường. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều đóng góp thiết thực liên quan đến các báo cáo về những nội dung đã thực hiện của đề tài gồm: tải lượng các chất thải vào lưu vực sông (sông Ba, sông Sê San và lưu vực suối Ia Lốp thuộc thượng nguồn sông Sêrêpôk); đánh giá chất lượng nước khu vực nghiên cứu; đánh giá sức chịu tải môi trường lưu vực sông; các giải pháp xây dựng mô hình chất lượng nước lưu vực sông. Đồng thời, tính toán đầy đủ tải lượng thải và sức chịu tải các lưu vực sông cho từng giai đoạn nhằm nhìn nhận đúng hướng, có những giải pháp thích hợp cho việc ứng xử với môi trường.
 
Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực nhằm bổ sung, hoàn chỉnh đề tài như: điều chỉnh, bổ sung bố cục, phương pháp thực hiện đề tài, tài liệu trích dẫn, tên địa danh, thuật ngữ liên quan, thời điểm lấy mẫu quan trắc nước, số liệu và bổ sung một số nội dung trong thực hiện nghiên cứu của đề tài.
 
Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đạt yêu cầu.
 
TRẦN DUNG
 
.