.
.

Gia Lai: Đảm bảo yêu cầu phòng dịch tại các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet

Chủ Nhật, 11/07/2021, 16:08 [GMT+7]
.

(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa có Công văn 1136/STTTT-BCVT đề nghị các đơn vị liên quan và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu trong phòng-chống dịch Covid-19.
 

 

Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện Chư Sê, Phú Thiện, Krông Pa, Chư Pưh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tham mưu Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện xem xét, quyết định biện pháp áp dụng đối với hoạt động của các điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời, có hình thức thông báo kịp thời, phù hợp cho Sở Thông tin và Truyền thông, chi nhánh trực thuộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet hoạt động tại địa phương và chủ sở hữu các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet thuộc địa bàn quản lý để biết và phối hợp.

 

 Các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh Trần Dung
Các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh Trần Dung


Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố còn lại có hình thức thông báo kịp thời, phù hợp đến chủ sở hữu các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet trên địa bàn quản lý về các quy định phòng-chống dịch. Cụ thể: các điểm cung cấp trò chơi điện tử, game online, các đại lý internet được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo cam kết thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và chỉ cho phép hoạt động với 50% quy mô và không quá 10 người tại một điểm. Chủ các cơ sở chịu trách nhiệm cập nhật thông tin khai báo y tế đối với nhân viên, khách hàng. Cùng với đó, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cho chủ sở hữu các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet phải ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, chi nhánh trực thuộc tại các địa phương chủ động thông báo đến chủ sở hữu các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp mình thực hiện nghiêm túc quy định của UBND tỉnh và quy định của cơ quan có thẩm quyền tại từng địa phương về phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời, nghiên cứu và có cơ chế hỗ trợ giá cước sử dụng dịch vụ internet cho các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh bị giảm doanh thu do ảnh hưởng của việc triển khai các giải pháp phòng-chống dịch Covid 19.

 

TRẦN DUNG

 

.