.
.

Gia Lai: Từ ngày 1-7, tạm dừng thẻ BHYT một số đối tượng

Chủ Nhật, 27/06/2021, 10:47 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 823/UBND-KGVX về việc tạm dừng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 cho một số đối tượng.
 
 
Từ ngày 1-7, Gia Lai tạm dừng thẻ BHYT một số đối tượng. Ảnh: Như Nguyện
Từ ngày 1-7, Gia Lai tạm dừng thẻ BHYT một số đối tượng. Ảnh: Như Nguyện
 
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất tạm dừng thẻ BHYT từ ngày 1-7-2021 đối với người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn; người sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thoát khỏi danh sách đã được phê duyệt theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 cho đến khi có thông báo mới. 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai tổ chức thông tin, tuyên tuyền chủ trương nêu trên cho Nhân dân biết thực hiện. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đề xuất với Bộ Tài chính về tình hình vướng mắc trong sử dụng thẻ BHYT đối với người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn; người sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thoát khỏi danh sách đã được phê duyệt theo Quyết định số 861 trên địa bàn tỉnh.
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã nơi người dân bị điều chỉnh bởi Quyết định số 861 tổ chức thông tin, tuyên tuyền chủ trương nêu trên cho Nhân dân biết thực hiện.
 
NHƯ NGUYỆN
 
.