.
.

Gia Lai tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Thứ Năm, 01/04/2021, 06:37 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 353/UBND-CNXD về tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
 
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chương trình, nhiệm vụ về quản lý chất lượng không khí theo đúng chỉ đạo của  Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 1-6-2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
 
Đặc biệt, từ nay đến cuối năm 2021, thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về kiểm soát bụi, khí thải tại các cơ sở công nghiệp, hoạt động giao thông, xây dựng thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét tạm đình chỉ, đình chỉ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ và hệ thống các trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn.
 
Thực hiện việc tính toán, công bố chỉ số chất lượng không khí xung quanh theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường về kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI). Công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông của tỉnh, đồng thời kết nối về Bộ Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tấn báo chí theo dõi, tiếp cận và đưa tin.
 
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các thông tin, cảnh báo về chất lượng môi trường không khí, các nguy cơ và tác hại của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người, các tổ chức, cá nhân có hoạt động gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.
 
Các doanh nghiệp cần chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu vực xây dựng, nâng cấp đường giao thông  ở trung tâm đô thị
Các doanh nghiệp cần chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu vực xây dựng, nâng cấp đường giao thông. Ảnh: Thanh Nhật 
 
Sở Giao thông-Vận tải hướng dẫn và theo dõi chặt chẽ việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhất là các giải pháp hiệu quả đảm bảo ngăn ngừa, hạn chế, giảm thiểu bụi, khí thải trong hoạt động xây dựng công trình giao thông. Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch đô thị bảo đảm tỷ lệ cây xanh, mặt nước trong đô thị đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn triển khai việc thu gom, xử lý, chế biến phụ phẩm sau thu hoạch thành các sản phẩm có ích; tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân không đốt phụ phẩm nông nghiệp và xử lý đúng quy định bảo vệ môi trường. Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra thực hiện việc quan trắc các tác động từ hoạt động của ngành Y tế đối với môi trường không khí; tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí từ các lò đốt chất thải y tế.
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động người dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch để giảm các nguồn phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức kiểm kê, đánh giá các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn, xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định.
 
THANH NHẬT
 
.