.
.
(GLO)- Ngày 30-7-1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 06/1998/PL-UBTVQH10 về người tàn tật. Theo đó, ngày 18-4 hàng năm là Ngày Bảo vệ, chăm sóc người tàn tật. Sau này, Quốc hội chính thức lấy ngày 18-4 hàng năm là Ngày Người khuyết tật Việt Nam.
 
 
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tỉnh Gia Lai đã dành nhiều sự quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đời sống người dân không ngừng được cải thiện cả vật chất và tinh thần, trong đó có người khuyết tật và gia đình.
 
Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước theo quy định, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân triển khai những việc làm thiết thực để chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”. Đặc biệt, cuộc vận động “Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật và trẻ mồ côi Gia Lai” do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức đã trở thành hoạt động ý nghĩa dành cho người khuyết tật. 
 
Cùng với sự quan tâm của tỉnh, sự vào cuộc của cả cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, nhiều người khuyết tật đã nỗ lực vượt lên số phận và sự khó khăn do khiếm khuyết của bản thân. Đời sống nhiều người khuyết tật đã vơi bớt khó khăn; nhiều người có thêm cơ hội vươn lên và có cuộc sống tốt hơn. Nhiều điển hình người khuyết tật là gương sáng trong lao động sản xuất kinh doanh, học tập và công tác, góp phần vào sự phát triển của địa phương.
 
Trao quà cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kbang. Ảnh: Hà Phương
Trao quà cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kbang. Ảnh: Hà Phương
 
Tuy vậy, Gia Lai vẫn còn một bộ phận người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về điều kiện ăn ở, nuôi dưỡng, học hành, chữa bệnh... Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 13.563 người khuyết tật, chiếm 1,96% dân số. Trong đó, người khuyết tật hệ vận động chiếm tỷ lệ cao nhất (47,91%), kế đến là khuyết tật hệ thần kinh (27,86%), còn lại là các khuyết tật khác thuộc về nghe, nói, nhìn. Do vậy, rất cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và cộng đồng quan tâm giúp đỡ, đồng thời với sự cố gắng không thể thiếu của chính người khuyết tật.    
 
Hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam năm nay, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã có văn bản hướng dẫn các hội thành viên tăng cường phối hợp để cùng các cấp, các ngành quan tâm chăm lo hỗ trợ người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và các nhà hảo tâm tiếp tục mở rộng vòng tay nhân ái quan tâm hỗ trợ, đóng góp nhằm giúp đỡ những người kém may mắn, trong đó có người khuyết tật và trẻ mồ côi.
 
Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật theo Công văn số 1359/UBND-NL, ngày 17-5-2011 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1-11-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.
 
Với sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng cộng đồng xã hội, hy vọng những người khuyết tật trên địa bàn tỉnh xóa bỏ mặc cảm, cố gắng vượt lên chính mình để xây dựng cuộc sống hạnh phúc và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.
 
NGUYỄN VĂN THƯỞNG
 
.