.
.

Các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thay đổi nơi cư trú

Thứ Năm, 08/04/2021, 05:28 [GMT+7]
.

Dự thảo thông tư quy định trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú, đa phần đều liên quan đến người vi phạm pháp luật.

 

Theo đó, Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư lần 2, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định của Chính phủ.

Tại Điều 7 của Dự thảo thông tư hướng dẫn các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú.

1. Người dưới đây, trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền đã áp dụng biện pháp đó:

a) Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam.

Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án.

Người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành án phạt tù, cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ.

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách.

b) Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành.

Người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

c) Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

d) Các trường hợp khác theo quy định của luật.

2. Địa điểm, khu vực được cơ quan, người có thẩm quyền công bố đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly tính từ thời gian bắt đầu đến khi kết thúc tình trạng khẩn cấp thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục đăng ký cư trú.

3. Người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú thì không giải quyết các thủ tục về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại những địa phương mà Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền cấm người đó cư trú.

 

https://laodong.vn/phap-luat/cac-truong-hop-tam-thoi-chua-duoc-giai-quyet-thay-doi-noi-cu-tru-896219.ldo

 

Theo Việt Dũng (LĐO)

.