.
.

Phương thức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ hưởng lương hưu

Thứ Năm, 24/12/2020, 11:58 [GMT+7]
.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về phương thức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng Bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu.

 

 

Bạn đọc đặt câu hỏi: "Tôi muốn tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mẹ tôi bắt đầu từ tháng 8.2020. Mẹ tôi sinh năm 1966 với mức thu nhập tháng lựa chọn là 2.000.000 đồng.

Vậy đến năm 2025 là tôi đã đóng liên tục 5 năm, năm 2025 hay 2026 tôi có quyền đóng 5 năm 1 lần không? Nếu được quyền đóng 5 năm 1 lần vào 2026 thì năm 2027 tôi có được đóng 10 năm một lần cho đủ 20 năm để mẹ tôi được nhận lương hưu được không? Cách tính lương hưu ra sao?".

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 9, Khoản 1 Điều 10, Điều 11 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mẹ ông thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức: Đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần, hoặc một lần cho nhiều năm về sau (tối đa 5 năm) và được đóng một lần cho những năm còn thiếu khi đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng Bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu sau khi thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó.

Vì vậy, với quy định hiện hành như hiện nay, trường hợp của mẹ bạn phải đóng đến hết tháng 7.2030 trở đi mới được đóng 1 lần cho thời gian còn thiếu để được hưởng lương hưu.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 74, Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Điểm b Khoản 2 Điều 3, Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội, lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01.01.2018, tỷ lệ lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%; mức bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng; thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính Phủ.

Trường hợp mẹ của bạn đọc nếu có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức thu nhập tháng lựa chọn là 2.000.000 đồng thì mức lương hưu hàng tháng = 55 % x mức bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng đã được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ.

 

https://laodong.vn/ban-doc/phuong-thuc-dong-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-de-du-huong-luong-huu-864859.ldo

Theo ANH THƯ (LĐO)

.